Using Objekt, the RedBridge Cloud storage

A part of our cloud offering is a object or bucket storage service, Objekt.

As a RedBridge Cloud user you have access to this service, it's cheap, highly available and fast.

Each file is replicated to 3 separate zones in our Objekt storage cluster, access to the cluster is ...

more >>

Backup till Redbridge Bucket storage

1 Inledning

Redbridge har i sin sin nya molnlösning en bucketstorage på flera terabyte. Ett exempel på vad man kan utnyttja en sådan tjänst till är att lagra sina backuper. Jag har skrivit ett exempelscript som visar på hur man kan använda det för att backa upp en CM maskin ...

more >>