SSH tunnel till virtuella Cloudstack

1 Inledning

I en tidigare bloggpost visade jag hur man kan accessa sina Cloudstack maskiner med SSH.

Denna metod kan dock utvecklas då den kräver ganska mycket uppsättningar i Cloudstack.

2 Problem

  • Port forwarding

    Då vi har virtuella maskinerna på "svarta" nät så måste man först fordwarda de lokala portarna ...

more >>