Puppet på 15 minuter i RedBridge Molntjänst

När man bygger en infrastruktur i molnet är ett verktyg för att hantera och automatisera konfiguration och tjänster ett bra komplement, vi på RedBridge arbetar mycket med Puppet från 205935.

Puppet är ett konfigurationsverktyg som genom ett deklarativt språk definierar hur system skall fungera, puppet kan installera, konfigurera och hantera ...

more >>