SSH tunnel till virtuella Cloudstack

1 Inledning

I en tidigare bloggpost visade jag hur man kan accessa sina Cloudstack maskiner med SSH.

Denna metod kan dock utvecklas då den kräver ganska mycket uppsättningar i Cloudstack.

2 Problem

  • Port forwarding

    Då vi har virtuella maskinerna på "svarta" nät så måste man först fordwarda de lokala portarna ...

more >>

Backup till Redbridge Bucket storage

1 Inledning

Redbridge har i sin sin nya molnlösning en bucketstorage på flera terabyte. Ett exempel på vad man kan utnyttja en sådan tjänst till är att lagra sina backuper. Jag har skrivit ett exempelscript som visar på hur man kan använda det för att backa upp en CM maskin ...

more >>