CoreOS + Docker + RedBridge Cloud = Yeah!

CoreOS är en ny Linuxdistribution speciellt framtagen för att köra Linux containers. CoreOS i sig är väldigt enkel och innehåller egentligen endast vad som behövs för att köra Linux containers – antingen som Docker eller Rkt. Tanken är att man startar CoreOS och alla tjänster man sedan behöver körs som containers ...

more >>

Docker med shipyard i RedBridge Cloud

Sätt upp din RedBridge Cloud miljö

I RedBridge Cloud är det enkelt att komma igång med Docker. Jag kommer att visa hur du enkelt kan få igång en Wordpress site i RedBridge Cloud med hjälp av Docker.

Docker är en platform för att bygga, distribuera och köra applikationer. Applikationerna körs ...

more >>