Docker med shipyard i RedBridge Cloud

Sätt upp din RedBridge Cloud miljö

I RedBridge Cloud är det enkelt att komma igång med Docker. Jag kommer att visa hur du enkelt kan få igång en Wordpress site i RedBridge Cloud med hjälp av Docker.

Docker är en platform för att bygga, distribuera och köra applikationer. Applikationerna körs ...

more >>

Nya templates i RedBridge Cloud

Nu finns det nya templates tillgängliga i RedBridge Cloud, Ubuntu 14.04 LTS, CentOS 6.5 samt CoreOS Beta 324.5.

Samtliga templates finns i 20GB och 100GB varianter och har stöd för Cloud-Init via user-data.

Ubuntu 14.04 LTS är Ubuntu's senaste long term release med support fram ...

more >>

Puppet på 15 minuter i RedBridge Molntjänst

När man bygger en infrastruktur i molnet är ett verktyg för att hantera och automatisera konfiguration och tjänster ett bra komplement, vi på RedBridge arbetar mycket med Puppet från 205935.

Puppet är ett konfigurationsverktyg som genom ett deklarativt språk definierar hur system skall fungera, puppet kan installera, konfigurera och hantera ...

more >>

Using Objekt, the RedBridge Cloud storage

A part of our cloud offering is a object or bucket storage service, Objekt.

As a RedBridge Cloud user you have access to this service, it's cheap, highly available and fast.

Each file is replicated to 3 separate zones in our Objekt storage cluster, access to the cluster is ...

more >>

Cloudstack VPN Access

This is a quickie.

How do I access a Cloudstack network with VPN from Linux?

Well thats easy.

Install and configure l2tp-ipsec-vpn like they describe in this article

IMPORTANT:

There is a bug in L2tpIPsecVPN which apparently doesn’t send the password correctly. After adding new or editing existing connections ...

more >>