Styrelsen i Binero utser Stefan Andersson till VD

 

 

Efter samgåendet och integrationen mellan Binero och RedBridge har styrelsen beslutat att utse Stefan Andersson till VD med tillträde idag. Charlotte Darth övergår i rådgivande roll till ledningsgruppen fram till den 6 september 2022.

Stefan Andersson var tidigare VD för RedBridge och hade efter samgåendet mellan Binero och RedBridge rollen som affärsutvecklingschef.

Styrelseordförande Carl-Magnus Hallberg kommenterar:

Jag och styrelsen tackar Charlotte för hennes betydelsefulla insatser under transformationen av Binero till att bli det molntjänstbolag vi är idag. När nu sammanslagningen och integrationen av Binero och RedBridge är genomförd, är det en lämplig tidpunkt för tillsättandet av en ny VD för det sammanslagna bolaget.”

Ny VD Stefan Andersson kommenterar:
”Med RedBridge specialister inom modern applikationsutveckling och containerteknologi samt Bineros högpresterande molntjänster, kan vi erbjuda marknaden en komplett tjänst och tillföra ännu större kundvärde. RedBridge har långa kundrelationer och våra engagerade, kunniga medarbetare är mycket uppskattade.”

Avgående VD Charlotte Darth kommenterar:
”Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med ett fantastiskt team som prestigelöst och med passion har transformerat Binero från ett webbhotell till det moln- och plattformsföretag vi är idag. Det är med stolthet jag ser tillbaka på den resa vi gjort och är övertygad om att man kommer fortsätta utvecklas i samma positiva riktning.”

 

Relaterade artiklar

Opsdis blir en del av RedBridge

Nyheter
Pressrelease
Bereder vägen för snabbare utveckling med potential att leverera både bredd och expertis inom contai...

RedBridge går samman med Binero

Nyhetsbrev
Pressrelease
För att skapa ett komplett erbjudande inom digital infrastruktur och modern applikationsutveckling.