scania logga

RedBridges utvecklare och arkitekter hade en ledande roll i att skapa ett modernt verktyg för informationsinsamling och analys.

Utmaning

Förnya ett affärskritiskt system

Under provningsprocessen, som är en av delprocesserna inom Scanias forskning och utveckling, samlar man in mycket stora mängder information. Verktyget för att samla in, bearbeta och analysera testresultaten behövde förnyas. Scania ville lämna den gamla stordatormiljön och skapa en modern lösning med enhetligt användargränssnitt.

Lösning

Tung utvecklingskompetens

RedBridge stod för några av de tyngsta utvecklingskompetenserna i projektet med bland annat en mjukvaruarkitekt och en utvecklare som hade avgörande roller. Det berättar Rim Yaacoub på Scania som var projektledare för hela programmet som pågick under sex år. Hon säger att samarbetet fungerade otroligt bra.

Under provningsprocessen förädlas information mellan många olika system och det var många kopplingar och beroenden att ta hänsyn till när man skulle skapa den nya lösningen.
Många på Scania hade jobbat i det gamla verktyget i närmare 20 år. Sådana förändringar kan innebära betydande trösklar och Rim Yaacoub säger att de visste att det var viktigt att göra övergången smidig och se till att medarbetarna kände igen sig i det nya utseendet.

Resultat

Värdefullt verktyg för tusentals personer

Sammantaget arbetar 3 500 personer med provningssystemet dagligen. Merparten av dem finns i Sverige men även ett hundratal medarbetare i Brasilien. De har nu fått en värdefull och effektiv lösning som underlättar hela livscykelhanteringen, från att artiklarna beställs, byggs ihop, plockas isär, testas och till slut skrotas. Allt för att Scania ska kunna ta fram de allra bästa lastbilarna till en krävande marknad.

- Vi hade en väldigt smidig dialog. Det var en komplex applikation vi tog fram, ett sånt uppdrag som kräver lite mer senioritet och det fick vi.

- När vi insåg att vi behövde externt stöd hittade vi RedBridge. Deras konsulter hjälpte till att lösa våra utmaningar med framåtseende mjukvaruarkitektur, integrationer och användbarhet. Det blev ett väldigt agilt och bra arbetssätt där utvecklare och kravställare kunde jobba tillsammans, göra demonstrationer och kommunicera med användarna på ett bra sätt.

Rim Yaacoub, Projektledare hos Scania

Relaterade kundcase

Logo for Region Kalmar Län

Region Kalmar Län Case

Konsulter
Den Kubernetes-baserade OpenShift-plattformen har gett Region Kalmar Läns tekniska systemförvaltning...