Logotyp Region Kalmar Län

Containers blev lösningen för kollektivtrafiken i Kalmar

Egentligen bestod uppdraget av att lösa driften för ett nytt biljettsystem för kollektivtrafiken. Men ganska snart insåg den tekniska systemförvaltningen inom Region Kalmar Län och dess enhetschef Michael Ceder – att det fanns ett annat mål att uppnå: Ett nytt sätt att utveckla systemdriften inom regionen. OpenShift, container-teknologin och samarbetet med RedBridge gav nya innovativa vägar framåt.

Utmaning

En daterad plattform

Länstrafiken i Region Kalmar Län hade ett föråldrat betalsystem för biljetter. Det var uppbyggt på en plattform och på tekniska komponenter som var komplexa att underhålla och som saknade möjligheten att hantera resor över länsgränser. Dessutom fanns det en ny landsomfattande standard – BoB – för betalning och hantering av biljetter i kollektivtrafiken att förhålla sig till. 

Därför beslutade sig de fyra regionerna Halland, Jönköpings Län, Kronobergs Län och Kalmar Län att tillsammans utveckla ett nytt system. Utvecklingen genomfördes gemensamt av de fyra regionerna, men det beslutades tidigt att driften skulle hanteras av Region Kalmar Län. Anledningen till det var dels att Kalmar redan hade en väl fungerande driftorganisation, men även att man hade en stark vilja att ta sig an ny teknik och möta utmaningarna detta medförde.

Lösning

En öppen miljö

Eftersom Region Kalmar Län sedan tidigare jobbade med Red Hat så bestämde de sig för att utgå från deras produkt OpenShift, efter utvärdering av olika alternativ. De behövde dock hjälp av en teknisk partner med erfarenhet av såväl OpenShift som utveckling i containers. Det var här RedBridge kom in i bilden, för att bistå i att sätta upp lösningen. 

Biljett- och betallösningen levererades i form av containers, med en central backend där en stor del av affärslogiken återfinns. Det fanns två viktiga framgångsfaktorer lösningen behövde leva upp till: 1) Den skulle kunna betjäna kollektivtrafiken i flera olika regioner och 2) OpenShift-plattformen skulle ha potential att drifta flera av de system som Region Kalmar Län använder.

Resultat

En lösning på många problem

Biljettsystemet i sig tas i drift under våren 2020, och det kommer att ge resenärerna i de fyra regionerna möjlighet att köpa biljetter och se sin resehistorik i en smidig app eller via en vanlig webbläsare. Dessutom förenklas resor över länsgränserna avsevärt, vilket även det bidrar till målet: att få medborgarna att resa kollektivt i högre grad.

En annan viktig förtjänst ligger i själva OpenShift-plattformen, som har gett Region Kalmar Läns tekniska systemförvaltning möjligheten att drifta containeriserade applikationer själva. Förutom den rena konsultinsatsen, har RedBridge varit en viktig partner för regionens driftenhet, som har bistått med stor kunskapsöverföring när det gäller OpenShift, vilket har bidragit till den snabba starten.  

OpenShift och container-teknologin har i sig breddat regionens möjligheter att utveckla och drifta systemlösningar tillsammans med många olika leverantörer. Slutresultatet: en modernare regional verksamhet och bättre service för medborgarna.

Förutom den rena konsultinsatsen, har RedBridge varit en viktig partner för regionens driftenhet, som har bistått med stor kunskapsöverföring när det gäller OpenShift, vilket har bidragit till den snabba starten.

Michael Ceder, Enhetschef IT Applikationer

Relaterade kundcase

Åhléns logga

Åhléns case

Drift
När Åhléns skulle lansera sin första e-handelstjänst 2016 föll valet av driftspartner på RedBridge. ...
mathem logga

Mathem case

Drift
Sveriges största matbutik på nätet. Sedan 2011 har RedBridge tagit hand om drift av butikens e-hande...