RedBridge går samman med Binero

 

RedBridge och Binero blir ett

Vi har glädjen att meddela att ett avtal idag har tecknats om en sammanslagning av de två bolagen - för att skapa ett komplett erbjudande inom digital infrastruktur och modern applikationsutveckling. Binero är ett bolag specialiserat på publika molntjänster. Verksamheterna har kompletterande kunderbjudanden inom exempelvis offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och e-handel, vilket stärker den gemensamma positionen på marknaden och ger ett bredare erbjudande till våra kunder.

Verksamheterna har kompletterande kunderbjudanden inom exempelvis offentlig sektor, digitala tillväxtbolag och e-handel, och våra kunder och partners kommer i och med detta få tillgång till en större portfölj av tjänster. Det gemensamma erbjudandet kommer innefatta specialistkonsulter inom applikationsutveckling, containerteknologi, förstudier och flytt till molnet, samt tillgång till en svensk publik molntjänst baserad på öppen källkod i ett av världens mest klimatsmarta datacenter.

RedBridge VD och medgrundare Stefan Andersson kommenterar samgåendet

”RedBridge har långa kundrelationer och våra engagerade, kunniga medarbetare är mycket uppskattade bland våra kunder. Samgåendet med Binero gör att vi nu kan erbjuda våra kunder framtidssäkrade molntjänster till och spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.”

Bineros VD Charlotte Darth kommenterar samgåendet

”Samgåendet med RedBridge är ett bevis på den strategiska inriktning som Binero har valt. Både RedBridge och Binero brinner för öppen källkod och öppna standarder och vi har goda möjligheter för tillväxt, där marknaden efterfrågar lösningar byggda på high performance open source-lösningar. Med Bineros högpresterande molntjänster och RedBridge specialister inom modern applikationsutveckling och containerteknologi, kan vi nu erbjuda marknaden en komplett tjänst och tillföra ännu större kundvärde.”

Bineros styrelseordförande Carl-Magnus Hallberg kommenterar samgåendet

Drygt två år har gått sedan vi i styrelsen fattade beslut om en ny långsiktig inriktning för Binero. Vi valde att fokusera på öppna infrastrukturella molnlösningar med en passion för klimatfrågan och ESG. I juni 2020 var Bineros datacenter först i världen med att erhålla den internationella miljöcertifieringen Fossil Free Data. Vi brinner för dessa frågor och samgåendet med RedBridge är ytterligare ett steg i vår resa att bli en ledande aktör inom molntjänstmarknaden för de kunder som efterfrågar klimatsmarta lösningar med europeisk lagring av data.”

Läs pressmeddelandet