Kubernetes FTW @RBC!

(Magnus Bengtsson)

Kubernetes är Google-projekt för att hantera microservices som kontainrar på ett enkelt men kraftfullt sätt. Kuberenetes är API-drivet med en (eller flera) masters som hanterar orkestreringsanrop, genom kubernetes-api server.

På mastern finns även en replication controller. Dess enda syfte är att se till den redundans som services skall ha är ...

more >>

CoreOS + Docker + RedBridge Cloud = Yeah!

(Magnus Bengtsson)

CoreOS är en ny Linuxdistribution speciellt framtagen för att köra Linux containers. CoreOS i sig är väldigt enkel och innehåller egentligen endast vad som behövs för att köra Linux containers – antingen som Docker eller Rkt. Tanken är att man startar CoreOS och alla tjänster man sedan behöver körs som containers ...

more >>

Ready set Go!

(Jonas Larson)

I really like to write C programs! I can't help it, I think it's the beauty of the speed and control that gives me such pleasure. But writing code in C can be difficult and slow. But it doesn't stop there, debugging and reading code is even ...

more >>