img

Drift

RedBridge är inte en traditionell driftsleverantör. Tillsammans med våra kunder skapar vi en lösning som ska motsvara användarens förväntningar.

De lösningar som utvecklas för den Digitala Affären behöver ständigt förbättras och förändras för att vara relevanta för användaren. Lösningarna ska även kunna skala beroende på trafikvolymen som ständigt förändras. För att hantera de kontinuerliga förändringarna ställs det nya krav på driftsorganisationen för att lösa utmaningarna är det viktigt att samarbetsformerna och processerna mellan utvecklingsgänget och driften är intrimmade samt att verktygen för att automatisera kodflödet är på plats.

img

Managed Services

Managed services är ett antal olika pakterade tjänster där vi tar fullt ansvar för att produkten ska fungera enligt överenskomna SLAer. De paketerade tjänsterna finns inom bl.a. lastbalansering, operativsystem, middleware, databaser och backup.

Tjänsterna paketeras per server och kan levereras under kontorstider eller 24/7.

läs mer >>

img

Serverkapacitet

RedBridge kan arbeta med olika typer av serverkapaciteter tillsammans med våra tjänster. Vi har tre egna plattformar – Premium, Compute och Apps. Förutom dessa arbetar vi med olika molntjänstleverantörer där vi bl.a. är partner med Amazon (AWS) och slutligen så kan vi använda våra kunders serverplattformar.

läs mer >>