img

Tjänster

RedBridge konsulter är specialister inom systemutveckling och IT-infrastruktur och arbetar med kostnadseffektiva lösningar. Med 10-15 års erfarenhet i branschen kan våra konsulter hantverket och har kompetensen att förstå komplexa IT-System. Resultatet blir en standardiserad och en bättre utnyttjad IT-miljö som är kostnadseffektiv.

img

Projektledning

RedBridge tekniska projektledning planerar, påverkar och styr projektet, samt kvalitetssäkrar utvecklingen och säkerställer att projektmålen uppfylls. Projektledaren leder arbetet med arbetsgruppen och rapporterar till styrgruppen.

Förmågan att driva komplexa projekt effektivt har alltmer blivit en framgångsfaktor för RedBridge. Med effektiv projektledning, engagemang och erfarenhet av IT-infrastruktur ser vi till att projekten kommer i mål på utsatt tid och har en innovativ drivkraft. Vårt uppdrag är ofta att realisera en kostnadseffektiv IT-miljö. En förutsättning för att lyckas i ett komplext projekt är att man har kunskapen inom området samt nödvändiga verktyg, metoder och en väl etablerad struktur för planering, styrning och uppföljning.

Våra tekniska projektledare arbetar med metoder som Kanban och Scrum för styrning och uppföljning av projektets genomförande.

img

Systemarkitektur för skalbara, driftsäkra och förvaltningsbara system

Konsulterna på RedBridge har många års erfarenhet av utveckling av komplexa mjukvarulösningar. Vare sig ni väljer oss för ett projekt på plats eller lägger ut hela projektet på oss genomgår era behov en ingående analys av våra arkitekter som sedan skapar en arkitektur som är grundförutsättningen för vidare arbete med ert system. Detta möjliggör en enhetlig, effektiv och högkvalitativ omsättning av er idé till en teknisk lösning. Vad som alltid är viktigt för oss är att vi är transparenta genom hela processen och att lösningen sedan är förvaltningsbar samt bygger på etablerade och öppna industristandarder.

Kvalitet är ett resultat  av prestanda, förvaltningsbarhet, produktivitet, mätbarhet, skalbarhet och korrekthet och händer aldrig av en slump. Vill du att ditt projekt kännetecknas av dessa värderingar så är vi din rätta samarbetspartner.

img

Kvalificerad systemutveckling

Applikationerna du utvecklar ska från början vara utformade så att de uppfyller dina krav, är framtidssäkra, förbättringsbara och förvaltningsbara. Vi erbjuder därför kvalificerade konsulter med djup kompetens inom en mängd olika branscher och många olika tekniker som omsätter dina idéer antingen på plats hos er eller, om ni så önskar, in-house hos oss i form av ett helhetsåtagande.

För att du som kund ska få en högpresterande lösning som levereras i tid satsar vi hårt på fortbildning av våra anställda. Främjande av internt utbyte är lika viktig för oss som målinriktad utbildning genom våra ramverksleverantörer. Utöver detta har vi valt att jobba med ledande tekniklösningar och på välbeprövade arbetssätt som genom alla år har lett till framgång hos våra kunder.

img

Application Middleware-expertis

Det är viktigt att ha god insikt i möjligheterna med mellanprogramvaran som används vid framtagandet av lösningar. Det ger oss möjlighet att optimera och förbättra lösningar som bygger på den valda produkten. Vi har därför valt att specialera oss på ett antal produkter som vi kan utan och innan så att du som kund kan vända dig till oss i alla steg av ett projekt.

Produkterna som vi valt att lära oss i detalj (bl.a. JBoss, Liferay, Tomcat, Fuse, jBPM/Drools) tillhör de mest vedertagna, stabila och välpresterande på marknaden. Väljer du att arbeta med dessa produkter ihop med oss som partner ser vi till att du använder dem på det mest produktiva sättet.

img

Kodgranskning, sårbarhet och säkerhet

Vi på RedBridge utgår från risker när vi hanterar IT-säkerhet. Vi har ett holistiskt synsätt och vill bidra med IT-säkerhet i alla led i System Development Life Cycle, SDLC. Risker hanteras bäst och kostnadseffektivast om man redan från början hanterar hot och sårbarheter. Vi är specialister på kodgranskning och använder ett antal verktyg för att effektivt hitta och åtgärda brister i kod eller system. IT-säkerhet är en process som aldrig blir färdig och hanteras bäst och kostnadseffektivast med bra risk management. RedBridge använder etablerade och kända ramverk för riskhantering. Vi är framförallt experter på komplexa miljöer där av olika Open Source produkter ingår. Vi hjälper er gärna att hantera hot och sårbarheter i allt mer komplexa och dynamiska system.

img

Avancerad problemlösning

En komplex lösning, oavsett hur välskriven den är, lider ibland av problem som är svåra att genomskåda, speciellt idag då applikationer paketeras i containrar, med många integrationer och som utför allt mer sofistikerade uppgifter. Våra konsulter har djup och mångårig kunskap om att hitta och åtgärda svåranalyserade problem inom en mångfald områden.

Oavsett om du ser att din applikation äter upp allt minne, är instabil, har nätverksproblem eller går i all sin enkelhet långsammare än den ska så är vi den rätta partnern för att hjälpa er åtgärda det.