img

Drift / Serverkapacitet

RedBridge kan arbeta med olika typer av serverkapaciteter tillsammans med våra tjänster. Vi har tre egna plattformar – Premium, Compute och Apps. Förutom dessa arbetar vi med olika molntjänstleverantörer där vi bl.a. är partner med Amazon (AWS) och slutligen så kan vi använda våra kunders serverplattformar.

img

Premium

RedBridge infrastruktur är kraftig och robust samt levererar marknadens snabbaste möjliga svarstider. Plattformen bygger på välkända tekniska komponenter och erbjuder den senaste tekniken. RedBridge har möjlighet att erbjuda en redundant lösning över två olika datacenters!

Vi levererar två olika typer av serverkapacitet i vår Premium-tjänst. Dels är det virtuella servrar och dels fysiska servrar. Alla våra servrar är baserade på SSD-disk för att få optimal prestanda. Tillsammans med kunden designar vi miljön för att skapa en serverarkitektur som är optimal utifrån pris, prestanda och redundans.

RedBridge interneterbjudande är baserat på att alltid ha minst två separata anslutningar till internet som ansluts från olika platser i vår infrastruktur.

RedBridge erbjuder två olika lagringslösningar. Dels RedBridge Objekt som är en objektbaserad lagring baserad på Swift samt lagringslösningen Network storage för t.ex. gemensamma objekt som exempelvis bilder.

img

Autoscaling - skala efter trafikvolym

Autoscaling är en inbyggd funktion i Premium som hjälper lösningar att prestera som bäst när det behövs. Du kan exempelvis ha en lösning som hanterar miljontals förfrågningar under dagen och inga alls på natten. Eller en e-handelslösning som har sina toppar på kvällen.

Var redo för vad som helst

Vänta inte på att ökad trafikvolym slöar ner din applikation eller webbplats, med schemalagd autoscaling kan du reagera innan något hinner hända. Låt oss säga att du driver en e-handelslösning och att en av årets största shoppingdagar närmar sig. Då kan du i förväg lägga till 10 x fler virtuella datorer som hanterar belastningen. Eller är det kanske så att trafiken alltid skjuter i höjden kl. 9 måndag till fredag? Inga problem. Då kan du schemalägga mål för mer aggressiv autoscaling under arbetsveckan.

Autoscaling av Premium

Med Redbridge Autoscaling kan du följa efterfrågekurvan på kapaciteten för dina applikationer. Det innebär att du minskar behovet av att manuellt bestämma Premium kapaciteten i förväg.

Du skapar en Autoscaling-grupp där ett villkor ställs in, för att stegvis lägga till nya Premium instanser när den genomsnittliga användningen av dina instanser når villkoret.

På samma sätt kan du ställa in ett villkor för att ta bort instanser när CPU och RAM användningen är låg.

Om du har förutsägbara lastförändringar, kan du skriva in ett schema i Autoscaling med de planerade skalningsaktiviteterna.

Lösningen använder övervakningen som startar skalningsaktiviteterna när villkoret är uppfyllt och RedBridge lastbalanseringstjänst används för att fördela trafiken mellan instanserna inom Autoscaling-gruppen.

Med Autoscaling kan du använda dina virtuella servrar med ett optimalt nyttjande!

img

Accelerate

Molntjänsten Accelerate bygger på Telia Web Performance och dess globala CDN (Content Delivery Network). Tjänsten ger webbsidor snabbare laddtider oavsett var i världen besökaren befinner sig. Effekterna av prestandaförbättringarna mäts i realtid och ger insikter i affärsvärdet av sänkt laddningstid – fler besökare, lägre avvisningsfrekvens och ökad konvertering. Prestanda är pengar!

Accelerate är en inbyggd funktion i Premium som hjälper lösningar att prestera som bäst när det behövs. Du kan exempelvis ha en lösning som hanterar miljontals förfrågningar under dagen och inga alls på natten. Eller en e-handelslösning som har sina toppar på kvällen.

img

Cloud

Redridge har två olika erbjudanden – Compute och Apps.

Compute är en Infrastructure as a Service (IaaS) tjänst baserad på Cloudstack från Apache Foundation. I Compute kan du skapa virtuella servrar för att utveckla lösningar, drifta applikationer etc.

Apps är en Platform as a Service (PaaS) tjänst baserad på Openshift Origin från Red Hat. I Apps kan utvecklare och team utveckla, testa, driftsätta och köra sina applikationer.

img

Cloudleverantörer

RedBridge arbetar aktivt med andra cloudleverantörer och är t.ex. partner med Amazon (AWS) sedan 2009. Tillsammans kan vi skapa en arkitektur baserad på er lösnings behov och de olika tjänster som Amazon erbjuder.

Redbridge arkitektur påminner mycket om den som Amazon har vilket innebär att vi kan flytta våra server-instanser fritt mellan vår serverkapacitet och Amazons.

img

Kundens Datacenter

Att använda kundens serverkapacitet för att drifta lösningen är inga problem. I samband med införandeprojektet konfigurerar vi servrarna med vårt konfigurationsverktyg och implementerar de larm som är relevanta och önskvärda.