img 29 Juni 2018

Så utvecklade vi morgondagens forskningsstöd för Scania

image0

Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning gör dagligen omfattande tester för att få fram de allra bästa lastbilarna på marknaden. RedBridges utvecklare och arkitekter hade en ledande roll i att skapa ett modernt verktyg för deras informationsinsamling och analys.

Under provningsprocessen, som är en av delprocesserna inom Scanias forskning och utveckling, samlar man in mycket stora mängder information. Verktyget för att samla in, bearbeta och analysera testresultaten behövde förnyas. Scania ville lämna den gamla stordatormiljön och skapa en modern lösning med enhetligt användargränssnitt.

Tung utvecklingskompetens

RedBridge stod för några av de tyngsta utvecklingskompetenserna i projektet med bland annat en mjukvaruarkitekt och en utvecklare som hade avgörande roller. Det berättar Rim Yaacoub på Scania som var projektledare för hela programmet som pågick under sex år. Hon säger att samarbetet fungerade otroligt bra.

- Vi hade en väldigt smidig dialog. Det var en komplex applikation vi tog fram, ett sånt uppdrag som kräver lite mer senioritet och det fick vi.

image1

Många system och kopplingar

Under provningsprocessen förädlas information mellan många olika system och det var många kopplingar och beroenden att ta hänsyn till när man skulle skapa den nya lösningen.

- Det var ingen lätt match men vi fick den kompetens vi behövde från RedBridge för att lösa våra behov. Tillgängligheten till konsulterna var stor. De hade en pragmatisk inställning och var alltid beredda att förändra och förbättra lite till om det behövdes, säger Rim Yaacoub.

Smidigt förändringsarbete

Många på Scania hade jobbat i det gamla verktyget i närmare 20 år. Sådana förändringar kan innebära betydande trösklar och Rim Yaacoub säger att de visste att det var viktigt att göra övergången smidig och se till att medarbetarna kände igen sig i det nya utseendet.

- När vi insåg att vi behövde externt stöd hittade vi RedBridge. Deras konsulter hjälpte till att lösa våra utmaningar med framåtseende mjukvaruarkitektur, integrationer och användbarhet. Det blev ett väldigt agilt och bra arbetssätt där utvecklare och kravställare kunde jobba tillsammans, göra demonstrationer och kommunicera med användarna på ett bra sätt.

Öppen källkod ett bra beslut

RedBridge var också bidragande till att Scania valde öppen källkod för sin lösning.

- Så här i efterhand är det något vi är väldigt glada för, säger Rim Yaacoub.

Sammantaget arbetar 3 500 personer med provningssystemet dagligen. Merparten av dem finns i Sverige men även ett hundratal medarbetare i Brasilien. De har nu fått en värdefull och effektiv lösning som underlättar hela livscykelhanteringen, från att artiklarna beställs, byggs ihop, plockas isär, testas och till slut skrotas. Allt för att Scania ska kunna ta fram de allra bästa lastbilarna till en krävande marknad.