img

Drift / Managed Services

Managed services är ett antal olika pakterade tjänster där vi tar fullt ansvar för att produkten ska fungera enligt överenskomna SLAer. De paketerade tjänsterna finns inom bl.a. lastbalansering, operativsystem, middleware, databaser och backup. Förutom kunskap om respektive produkter ingår följande tjänster:

  • Servicedesk
  • Konfiguration och automatisering
  • Övervakning
  • Trender
  • Uppdateringar
  • Kontinuerliga driftsmöten
  • Tillgång till information via kundportalen

Tjänsterna paketeras per server och kan levereras under kontorstider eller 24/7.

img

OS Management

Tjänsten passar för kunder som vill att RedBridge ska ta hand om operativsystemet och kringliggande uppgifter. Utan goda verktyg eller med bristande metoder, kan effektiv drift av operativsystem vara en krävande uppgift, även för relativt få maskiner. Med hjälp av intelligent automatik och goda rutiner säkerställer vi en stabil driftplattform. Med gedigen kompetens inom Linux, Unix och Windows ansvarar vi för driften av grundplattformen.

Operativsystemet är ofta motorn i datorn och måste som alla andra motorer underhållas och skötas om. Vi automatiserar mycket av arbetet vilket innebär att vi utför arbetet snabbt och effektivt samt att vi kvalitetssäkrar allt vi gör efter högsta standard.

img

Middleware (Application) Management

I tjänsten hanterar vi produkten som Apache, Tomcat, applikationsservrar, Windows IIS, cache-lösningar, fritextsökningsprodukter etc. Som en del av vårt ansvar ingår bl.a. automatiserad installation, säkerhetsuppdateringar och underhåll, resursövervakning och trendanalyser av appliaktion. Vi genomför även deployment av kod (inom kontorstid) tillsammans med utvecklarna. Vi lämnar gärna förslag när lösningen behöver skalas ut eller så kan lösningen använda RedBridge Autoscaling.

img

Database Management

Paketerad tjänst för att hantera databaser som MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Oracle eller MS SQL Server. Tjänsten hanterar allt från små system med mindre förändringar till miljöer med krav på hög tillgänglighet och 24 timmars drift.

Förutom driftstjänsten erbjuder vi på konsultbasis tjänster som prestandamätning, trimning och felsökning för din databas så att den kan fungera bättre.