img

RedBridge Compute

RedBridge är inte en traditionell driftsleverantör. Tillsammans med våra kunder skapar vi en lösning som ska motsvara användarens förväntningar.

img

Mänsklig support

RedBridge Cloud är en självbetjäningstjänst. Det innebär att du som användare av tjänsterna får hantera dina lösningar som om den virtuella maskinen stod i ditt eget datarum eller datahall. RedBridge garanterar att tjänsten ska vara tillgänglig men det är viktigt att du bygger en miljö där du nyttjar de funktioner som finns. Vill du ta säkerhetskopior (backuper) av ditt data så kan du använda funktioner i RedBridge Compute (tex snapshot) eller installera en backuprogramvara för att ta en säkerhetskopia och lägger det i RedBridge Objekt-tjänsten.

Men, det är viktigt att du känner att det finns ett svenskt företag bakom RedBridge Cloud som du kan vända dig till. Förutom tjänsten RedBridge Cloud så kan vi addera våra Premium-tjänster som innebär att vi kan drifta din lösning.

Vi tror oss vara speciella som har Mänsklig support. Det är alltid någon i den ordinarie personalen som svarar och du riskerar inte att hamna i någon automatiserad valmeny. Den du kommer få prata med har aktivt deltagit i utvecklingen av tjänsten och kan därför hjälpa dig med dina frågor. De har även kunskap om hur vi kan hjälpa dig med att drifta din lösning.

Behöver du hjälp med vår tjänst kan du ringa vårt kontor som är bemannat alla vardagar 8-17. Övriga tider är du välkommen att skicka ett email eller fax. För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du beskriver din fråga/problem så detaljerat som möjligt.

Vårt SLA är 99.9% och täcker komponenterna som RedBridge Cloud är baserad på. Det innebär datahall, el, nät, servrar och lagringsyta.

img

Skapa skalbara lösningar

I Redbridge Cloud kan du skapa en modulär redundans i en fler-lager arkitektur. Du har säkert redan upptäckt att det går väldigt bra att använda RedBridge Cloud för utveckling och test. Nu är du klar med lösningen och vill sätta den i drift. Det finns då ett antal olika handlingsvägar för dig och ett antal frågor som du måste besvara:

  • Hur många samtidga användare kommer du ha i din lösning?
  • Vilka upptidskrav har du på siten?

Beroende på svaren så kan du välja mellan att köra på en server eller skapa en redundant lösning med flera servrar. I en redundant lösning är applikationen uppdelad i flera lager. Den egenutvecklade koden, ett mellanlager bestående av tex frontends (Apache httpd), backend (Tomcat) eller någon annan applikationserver och en databas. Dessutom kan det även finnas ett cache-lager, någon typ av fritextsökningsmotor etc.

Genom att bygga sin lösning på komponenter brukar det vara möjligt att separera dessa från varandra i en fler-lager arkitektur. Med andra ord olika lager för din kod, frontends, backends eller motsvarande samt databasen. På din frontend server kanske du har ett cache-lager för att ge användarna en snabb åtkomst till det statiska datat.

Men vad händer om din backend server går ner? Det finns ingen redundans så det innebär att din lösningen inte fungerar. För att skapa en redundans så behövs 2 eller flera servrar av varje lager. Till din hjälp behöver du en lastbalanserare som kan fördela lasten på de olika komponenterna. I RedBridge Cloud är det möjligt för dig att skapa den här lösningen. Det finns en inbyggd lastbalanserare som du kan använda. Du kan även använda den inbyggda brandväggen för att öka säkerheten. På följande länk kan du se hur du skapar en redundant miljö i en flerlager arkitektur.

img

Full koll med Kontrollpanelen och Portalen

För att kunna komma igång och arbeta med resurser i RedBridge Compute får du tillgång till en kontrollpanel. Med kontrollpanelen kan du enkelt hantera dina resurser i RedBridge Compute. Starta, stoppa och skapa nya virtuella maskiner direkt från din webbläsare!

Kontrollpanelen

I Kontrollpanelen får du en överblick av de resurser som du använder i RedBridge Compute. Du kan konfigurera och hantera hela ditt moln.

Skapa virtuella nätverk och hantera publika och privata resurser i dem. Hantera dina virtuella maskiner, templates och snapshots.

Portalen

I RedBridge Portal kan du hantera användare för RedBridge Compute. Du får även full kontroll på dina kostnader. Dina löpande kostnader i RedBridge Compute redovisas tydligt.

img

Publikt, Privat eller Hybridmoln

När du använder RedBridge Compute får du tillgång till ett eget privat virtuellt nätverk. Trafik in och ut ur dina nätverk kontrolleras och styrs av våra molnbaserade brandväggar som du har full kontroll över.

I RedBridge Cloud kan du välja hur du vill att ditt moln ska fungera.

  • Som ett privat moln, med privata resurser och sammankopplat till ditt datacenter med ett site-to-site VPN eller med VPN för användare.
  • Som ett publikt moln med tjänster åtkomliga genom publika IP-adresser. Tjänster kan göras tillgängliga genom vår molnbaserade lastbalanserare eller genom NAT.
  • Som ett hybridmoln där du binder samman ditt moln med site-to-site VPN och publicerar tjänster genom publika IP-adresser.

Du kan skapa flera nätverk och bygga samman dessa genom bryggor och skapa helt nya moln som kombinerar privata moln med publika i en fler-lagers arkitektur.

Full kontroll genom brandväggar

Kontrollera vilken nätverkstrafik du vill ska få passera in och ut genom ditt moln genom regler för ingående och utgående trafik.

Publika IP-adresser

Tilldela publika IP-adresser till dina moln och skapa regler för att skicka trafik till dina virtuella maskiner. Du kan antingen använda port-forwarding regler eller statisk NAT (1:1) för att göra dina molnbaserade tjänster tillgängliga.

Lastbalansering

Använd den molnbaserade lastbalanseraren för att skapa skalbara och redundanta tjänster i ditt moln.

img

Styr ditt moln med API:er

Med hjälp av vårt publika API (Application Programming Interface) kan du hantera hela din molnmiljö eller bygga egna infrastrukturstjänster i vårt moln.

Full täckning

API:et täcker hela vår molnmiljö och är tillgängligt på ett säkert sätt med hjälp av accessnycklar över SSL.

Användningsområden

Genom att du kan hantera dina molntjänster med kod kan du utveckla och bygga tjänster och automatisera ditt moln. Du kan tex:

  • Schemalägga uppstarter och nedstängning av virtuella maskiner.
  • Dynamiskt hantera förändringar i miljön.
  • Skapa långtgående automatisering av din infrastruktur i molnet.

Färdiga klienter och bibliotek

Stöd för det API som används i RedBridge Cloud finns bland annat i:

Tjänster som du kan använda tillsammans med RedBridge Cloud

Med hjälp av API:et kan du även använda andra tjänster för att hantera din resurser i molnet, exempelvis:

  • AppDynamics : Erbjuder övervakning och autoskalning av dina tjänster.
  • RightScale : Erbjuder hantering och autoskalning av dina tjänster
img

Säker åtkomst med VPN

Du når dina molntjänster enkelt och säkert genom VPN till RedBridge Compute. Du kan välja mellan att sätta upp klient VPN eller ett site-to-site VPN. VPN ingår alltid när du använder RedBridge Compute.

Klient VPN

Alla virtuella nätverk du skapar i RedBridge Compute kan ha IPsec VPN påslaget. Genom att enkelt ansluta med den inbyggda VPN klienten i din Windows, Mac OS X eller Linux får du direkt tillgång till dina virtuella maskiner i RedBridge Compute. Du hanterar enkelt åtkomst via Kontrollpanelen.

Site-to-site VPN

Om du vill knyta samman dina RedBridge Compute resurser med din infrastruktur kan du enkelt skapa ett site-to-site VPN. Med ett site-to-site VPN blir dina resurser i RedBridge Compute enkelt permanent tillgängliga.

img

Svensk lagstiftning

RedBridge är ett svenskt företag som har sina datahallar och data i Sverige. Vår trafik går på redundanta länkar inom Sverige. Vi använder svenska leverantörer av Internet infrastruktur för att undvika att trafik passerar Sveriges gränser. Vad innebär det för dig som kund och vilka svenska lagar kan påverka dig?

Grundlagsskydd

Infrastrukturen i RedBridge Cloud finns i Sverige och lever under svensk lag. All data finns lagrat i Sverige. Det innebär att vi lever under svensk lagstiftning med ett grundlagsskydd för data. Försöker någon myndighet/organisation, svensk eller internationell, komma åt datat innebär det att man bryter mot svensk lagstiftning.

Datalagringsdirektivet

Andra regler som styr när data får avlyssnas eller analyseras, tex datalagringsdirektivet, kräver misstanke om brott. Datalagringsdirektivet rör abonnentinformation för telefoni och internetleverantörer (tex vilken IP-adress varje kund har haft vid varje given tidpunkt) som RedBridge kan tvingas att lämna ut om det är misstanke om brott.

FRA

FRA-lagen reglerar signalspaning i kabel och rör information som passerar Sveriges gränser via tex Internet. Så länge som du som kund befinner dig i Sverige kommer inte FRA att få avlyssna din trafik.

Garanti

RedBridge garanterar även att data som en gång har lagrats i RedBridge Cloud kommer att raderas från RedBridge Cloud när du som kund avslutar dina molntjänster hos oss.

img

Betala för tiden du använder

Vi tar bara betalt för det du använder. Det gäller från virtuella maskiner till bandbredden som används. För enkelhetens skull har vi delat in de olika erbjudandena i olika konfigurationer där var och en har olika mycket RAM-minne och antal processorer (kärnor).

Konfigurationer

Priserna börjar på 8 öre per timme för konfigurationen "micro" som innefattar 500 MHz vCPU, 250 MB RAM och 10 GB lagringsyta. För närvarande är den största konfigurationen "2xlarge" som ger dig 8*2GHz vCPU, 32GB RAM och 10 GB lagringsyta för 4,86 kronor i timmen. Behöver du mer lagringsyta kan du köpa till så mycket som du önskar.

Stoppad virtuell maskin

När du stänger ner en virtuell maskin tar vi inte längre betalt. Vill du ha möjlighet att starta den virtuella maskinen senare kan du ha den "stoppad" och betalar då bara för lagringskostnaden.

Operativssystem

Som kund kan du använda ett stort antal olika operativsystemtemplates som tex Linux och MS Windows server. För MS Windows server tillkommer en kostnad för licensen på 50 öre per timme.

Lagringsyta

I Redbridge Compute finns två olika lagringsytor - Primär- och Sekundärlagringsyta. Den Primära används för virtuella maskiner och dina datadiskar medans den sekundära används för snapshots och mallar. Priset för den Primäralagringsytan är 1,50 kr per GB och månad och för den Sekundära 0,75 kr per GB och månad.

Nätverkstrafik

RedBridge Compute debiterar för den utgående trafiken med 30 öre per GB men det är ingen kostnad för den ingående trafiken.

IP-adresser

I tjänsten ingår det en IP-adress. Önskar du använda fler kostar det 4 öre per timme.