MatHem växer 100 % varje månad

Mathem är Sveriges största matbutik på nätet. 2013 utsågs de till Sveriges bästa matsajt på InternetWorlds Topp 100-lista och under 2015 har företaget växt med 100 % varje månad. Med på denna resa är RedBridge som inledde ett nära samarbete med MatHem 2011. Förutom drift av butikens e-handelssajt hjälper RedBridge företaget med prestandaoptimering, lastbalansering och automatisering av IT-miljön samt tillhandahåller tjänster för test- och utveckling samt lagring i molnet.

- IT ska aldrig vara en bromskloss för att vilja och kunna handla hos oss. För att kunna möta efterfrågan från kunder och skapa en positiv köpupplevelse behövde vi en IT-miljö som kunde skala i takt med efterfrågan. Dessutom behövde vi ett arbetssätt som ständigt kunde stödja utvecklingen av vår matbutik på nätet. För att nå dit behövde vi en affärsorienterad samarbetspartner som kunde hjälpa oss med vår förändring. 2011 blev därmed startskottet på fem framgångsrika år tillsammans med RedBridge, säger Fredrik Sewén, teknikchef på MatHem.

Utmaning: Egen IT miljö hindrar tillväxt

Med en egen server, utan lastbalansering och möjlighet att skala upp för att hantera en ökad efterfrågan, var företaget sårbart. Servern gick ständigt ned och krävde resurser till felsökning samt drift och underhåll av IT-miljön. Testmiljön, som köptes in och sattes upp för varje ny tjänst, blev med åren dyr och tidskrävande samt hämmade smidiga leveranser av nya applikationer. Manuell backup innebar att sajten stod stilla under backup och det tog lång tid att hämta hem bilder och annat innehåll på sajten i dåvarande lagringsmiljö.

Låg tillgänglighet, långa svarstider och en ineffektiv releaseprocess höll till slut inte för att MatHem skulle kunna växa och få nöjda användare.

Lösning: Skalbar IT-miljö möter efterfrågan

Förutom tillhandahållande av serverkapacitet omfattar lösningen bland annat:

Skalning där kapaciteten ökar i takt med efterfrågan. På bara fyra år har det skett en tjugofaldig ökning av den virtuella serverkapaciteten. På sikt kommer skalningen att automatiseras.

Prestandaoptimering från server till applikation för att anpassa e-handelssajten efter förändring och kunna topprestera med hög tillgänglighet och korta svarstider för tjänsterna.

Övervakning ger överblick och kontroll över hela IT-miljön för att snabbt kunna identifiera felkällor och förebygga prestandaproblem.

DevOps som metod ger en effektiv och samverkande utvecklings- och driftsmiljö med hög kvalitet samt en kontinuerlig leveranscykel för MatHems applikationer.

Test- och utveckling i molnet ger snabba tester och smidig utrullning av nya tjänster, funktioner och processer för sajten utan att produktionsmiljön störs. Betalning för användning gör miljön dessutom kostnadseffektiv.

Lagring i molnet ger snabb tillgänglighet till bilder och annat innehåll på sajten, lägre lagringskostnader och enkelhet att utöka lagring efter behov.

Resultat: Sveriges största matbutik

MatHem växer så de knakar, det har de gjort sedan samarbetet med RedBridge påbörjades 2011. På fem år har MatHem gått från 25 till 700 anställda och omsättningen har ökat från 25 miljoner kr 2010 till ca 1 miljard kr 2015. Varje halvår fördubblas trafiken på sajten och 90 % av MatHems användare rekommenderar dem till andra. Lagerytan har växt med 500 % sedan 2013 och tillväxten är nästan 100 % varje år. Under 2014 fördubblades omsättningen och MatHem har gått om konkurrenterna.