Opsdis blir en del av RedBridge

 

Opsdis blir en del av RedBridge

RedBridge AB (”RedBridge”), ett open source-företag verksamt inom containerteknologi, modern applikationsutveckling och IT-drift med tillhörande tjänster, har ingått avtal om att förvärva verksamheten i Opsdis Consulting AB (”Opsdis”). Opsdis verkar inom området observability - monitoring, logs, metrics and traces och har sina starka rötter inom open source.

Genom förvärvet stärker RedBridge sin tjänsteportfölj och ökar sin närvaro på den snabbt växande marknaden för observability. Opsdis, med sin unika position som verktygsoberoende aktör inom observability, har på kort tid byggt upp en stor kundkrets till vilken man levererar specialistkompetens genom konsulting, strategi och rådgivning. Opsdis tillför spetskompetens inom ett område där det i dagsläget finns en betydligt större efterfrågan än tillgänglig kompetens. Förvärvet skapar god möjlighet för tillväxt och bereder vägen för snabbare utveckling med potential att leverera både bredd och expertis inom containerteknologi och observability.

RedBridge VD Stefan Andersson kommenterar förvärvet:

Opsdis är ett bolag vi har haft dialog med under en längre period då RedBridge verkar inom
ett angränsande område. Jag upptäckte tidigt i vår relation att båda bolagen delar
värderingar, till exempel med vår gemensamma bakgrund inom open source. Vår
sammanslagning blir en naturlig fortsättning på ett gott samarbete och våra verksamheter
kommer att vävas samman på ett bra sätt."

Opsdis VD och grundare Johannes Dagemark fortsätter:

"En sammanslagning med en etablerad aktör som RedBridge ger oss möjligheter utöka vårt
erbjudande för att möta kundernas ökade efterfrågan och den teknologiska bredden att
leverera större helhetslösningar. Ökad bandbredd med RedBridge fantastiska team i ryggen
leder till att vi tillsammans skapar möjligheten att möta marknadens stora efterfrågan på
specialistkompetens inom observability.”