Vi är RedBridge

RedBridge vision är att förändra IT marknaden. Vår utgångspunkt är att öppna standarder och Open Source ger våra kunder större valfrihet idag och i framtiden.

Om oss – då och nu

Företaget startade verksamheten 2003 med visionen att hjälpa våra kunder att införa en kostnadseffektiv IT-miljö baserad på Open Source (Öppna Programvaror) produkter. Idag är Open Source produkter det självklara valet och finns inom alla delar av den Digitala Affären!

Partners

Red Hat för programvara

Red Hat är världens största leverantör av open source-baserade Enterpriselösningar. RedBridge är Premier Partner till Red Hat och vi har haft ett starkt partnerskap sedan 2004. Eftersom vi håller kunskap och utveckling högt är det naturligt att vi helst jobbar med open source-produkter och öppna standarder. Kunskap, frihet och samarbete ger de bästa förutsättningarna för högkvalitativ innovation.

Amazon Web Services för molntjänster

Många vill till molnet idag, antingen helt och hållet eller i delar. Särskilt för helt nya företag eller affärer finns det stora fördelar som extrem skalbarhet och möjlighet till snabb utveckling i kombination med trygghetsskapande tjänster som övervakning och återställning. Vi är partners med AWS sedan 2009 och vill du gå molnvägen kan vi lotsa dig förbi vanliga fallgropar och onödiga kostnader.

Elastic för stacken

Elastic (tidigare Elasticsearch) är den företaget som står bakom bland annat Open Source-projekten Elasticsearch, Logstash och Kibana. Tillsammans med Beats är den tidigare ELK-stacken numera kallad Elastic Stack och levererar ett kraftfullt paket med verktyg för att söka igenom, analysera och visualisera data med grafer och diagram.

Utmärkelser

DI Gasell

DI Gasell är ett pris som sedan 2000 årligen delas ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag. RedBridge har två gånger fått äran att bli benämnda som gasellföretag.

Certifieringar

ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 27001

ISO 27001 är en ledningssystemstandard för informationssäkerhet. Systemet ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.

"Öppen källkod bidrar till samhällets teknikutveckling. Möjligheten att se vad andra smarta personer gjort och tänkt plus att man själv bidrar och delar med sig driver fram ständiga förbättringar." -Daniel

Våra värderingar – Vi tror på öppenhet

Förändring och Utveckling

Förändring och utveckling är en del av vår dagliga tillvaro. Vi har historiskt visat att vi arbetar aktivt med förändringar och kan snabbt anpassa oss efter nya förutsättningar. Våra konsulter har en erkänt hög teknisk kompetens som de ständigt utvecklar i krävande kunduppdrag, genom kompetensnätverk och utbildningar. Tillsammans utvecklar vi våra kunders affärer och bidrar till deras framgång.

Respekt och Gemenskap

RedBridge finns nära till hands för kunder, samarbetspartners och varandra, samtidigt som vi alltid håller det vi lovar. Alla på RedBridge ska känna en gemenskap vilket gör att vi tycker arbetet är kul, vi känner trivsel och sammanhållning.

Passion och Resultat

Allt det vi gör genomsyras av ett brinnande engagemang. Vi agerar utifrån en stark övertygelse om att förändra och förbättra, dock alltid med kundens bästa för ögonen. Kunder och samarbetspartners upplever starkt att vi aldrig ger oss förrän vi skapat verkliga förbättringar och konkreta värden för dem. Vi är lyhörda för våra kunders och samarbetspartners behov och förutsättningar, vilket ytterst leder till förbättringar för deras kunder.

Vår resa – stunder då världen höll andan

2003

Företagets skapades och missionerade Open Source

Målet var att få företag och organisationer att dra nytta av Open Source och bidra till utvecklingen av olika Open Source projekt. Vi hjälpte Pensionsmyndigheten ta in Red Hat Enterprise Linux.

2004

Partnerskap med Red Hat

Vad som har blivit ett långt partnerskap inleddes i samband med att Red Hat slog upp dörrarna i Sverige 2004.

2006

Polismyndigheten (RPS) tar viktiga beslut

Myndigheten tog beslut om att använda öppen programvara såsom Linux och MySQL.

2008

Automatisering med Puppet

Vi började automatisera kunders Linux-miljöer med hjälp av Puppet.

2008

Egen drift

Vi satte igång vår egen drift och fick vår första kund i miljön.

2009

Partnerskap med Amazon Web Services

Den första kunden vi hjälpte med AWS var ett dotterbolag till SAAB som sedan såldes till Apple.

2010

Dataföreningens Diamant

Dataföreningens Diamant för Open Standard Application Platform tilldelades RedBridge.

2010

Migrering och renoveringsprojekt för OKQ8

Det största och mest komplexa projektet i vår historia dittills.

2011

Kammarkollegiet - offentlig sektor

Ramavtal för programvara och tjänster

2012

Klart.se driftas på AWS

Vår första uppdrag att drifta en kund i AWS med samma Managed Services som finns i vår egen drift.

2015

Kammarkollegiet - offentlig sektor

Ramavtal Grundläggande IT

2016

Första driftskunden i Finland

Tillsammans med vår finska partner Bilot kan vi ta hand om större uppdrag även utanför Sverige.

2017

Första driftskunden av Fintech bolag.

Vi uppfyller stolt de skräpta säkerhetskraven som ställs av den finansiella sektorn.

2018

Containerplattformen Open Shift implementeras hos slutkund.

Kubernetes används till allt större utsträckning i produktionsmiljön hos stora organisationer.

2020

Bygger en fullt managerad containerplattform.

Som alternativ för kunder som inte själva vill installera och underhålla en plattform.

Stefan Andersson, Charlotte Darth, Jonas Feist
2021

RedBridge och Binero går samman.

För att skapa ett komplett erbjudande inom digital infrastruktur och modern applikationsutveckling.

Socialt ansvar

Vi har valt att fokusera vårt sociala engagemang genom att stödja tre olika organisationer i deras arbete med att hjälpa de mest utsatta människorna i världen.

SOS Barnbyar

Vi stödjer SOS barnbyar med deras arbete att hjälpa de mest utsatta barnen i världen. Det gör vi genom att stödja deras verksamhet med drift av deras webblösning.

Läkare utan gränser

Under de senaste åren har RedBridge valt att ekonomiskt stödja Läkare utan gränser. De utför ett fantastiskt arbete på de mest utsatta platserna i världen.

Rädda Barnen

RedBridge personal skänker årligen företagets julklapp till Rädda barnen. De gör ett otroligt arbete med att stödja barn som är på flykt, utsätts för sexuella övergrepp och lever i fattigdom.

Några av oss

I öppna miljöer delar man med sig av kunskap och får själv ta del av alla de senaste framstegen. Det driver fram ständiga förbättringar och bidrar till hela samhällets teknikutveckling.

Daniel Pfeifer

Konsultchef Systemutveckling

Jonathan Petersson

Stefan Andersson