Har du fjärilar i magen trots att strikta releaseprocesser förändrat hela branschen

(RedBridge)

Många känner fortfarande stor olust inför releaser av nya applikationer. Vi själva minns då sajter stängde ned en hel helg och det jobbades febrilt inför måndagen då allt skulle klaffa. Alla hade fjärilar i magen. Men idag är det helt annorlunda. Tiden från user story till produktionssättning har gått från flera månader ned till 48 timmar i de mest extrema fallen.

drift

Den stora skillnaden mellan då och nu

Då gällde det stora lanseringar, vilket också innebar stora risker. Idag görs nästan inga stora lanseringar av flera anledningar. Dels går det inte längre att vänta i månader på att lansera när konkurrenterna jagar varandra med blåslampa. Det går heller inte att ta stora risker i ett affärsklimat där alla ständigt har kniven mot strupen.

7 vinster med strikt releaseprocess

1. Tidsaspekten

Tidsrymden från user story till produktionssättning har ändrats radikalt. Det som tog flera månader kan nu räknas i dagar. För verksamheten är fördelen med att göra mindre releaser oftare, att utvecklingsteamet snabbare kan få feedback från kunderna på vad som är bra eller dåligt.

2. ökad omsättning

Frekventa lanseringar leder också till intimare relationer och större chans till nya affärer. När kunderna återkommer oftare till sajten för att de vet att nya upplevelser väntar, förbättras dess time-to-value.

3. Säkerhet

Genom att automatisera releaseprocessen med olika tester ända fram till produktionssättning möjliggörs även en säkrare driftsättning. Det går att hantera större mängder förändringar samtidigt som den höga kvaliteten på IT-tjänster bibehålls.

4. Större flexibilitet

Inom e-handel är det livsnödvändigt att kunna svara på minsta marknadsförändring och kunna svara på trender när de uppstår. Spårning och analys av stora mängder data under releaseprocessen ger snabbare insikt om förändrade kundbeteenden och behov.

5. ökad produktivitet

Automatiseringar som är baserade på standarder och best practices leder till ökad produktivitet genom att det går att effektivisera olika moment och miljöer från utveckling till release.

6. Eliminera dubbelarbete

Med strikt releaseprocess och automatisering försvinner onödigt dubbelarbete och manuella riskmoment. Istället utförs sammanlänkade tester stegvis utifrån korrekt information.

7. Bättre samarbete

En av de viktigaste vinsterna med releaseprocessen är möjligheten till att förbättra samarbeten. Informationsdelning och löpande kommunikation överbryggar olika erfarenheter och arbetssätt i utvecklingsteamen.

Varför är RedBridge så framgångsrika med sin releaseprocess?

- Den ger inga överraskningar. Vår process minimerar riskerna vid lanseringar. Den övergripande kontrollen ger möjlighet att ta beslut baserade på säkra informationsunderlag. Ser vi ett fel backar vi till föregående release, rättar till och går vidare. Många blir stressade när en release inte fungerar som den ska. De sätter igång att rätta felet i produktionsmiljö och går runt alla överenskomna regler. Där uppstår risker, menar Stefan Andersson, RedBridge.

- Vi hjälper utvecklarna genom att berätta hur man på ett strukturerat sätt riskfritt kan driftsätta små förändringar kontinuerligt, istället för få gånger med hög risk. Vi utgör även ett gott stöd till mindre organisationer, som inte har egen kompetens, genom att ställa rätt frågor under resans gång. Vi fyller lite olika funktion beroende på den typ av organisation vi arbetar med, avslutar Stefan Andersson.