Ifrågasätt din applikationslivscykel och uppnå innovation

(RedBridge)

Våga utmana befintliga lösningar för att kunna fokusera på dagens och morgondagens affär.

drift

Företag måste numer löpande ompröva och utmana alla sina verksamhetsgrenar för att öka förändringstakten och ligga i fas med omvärlden. Detta innefattar den digitala affären mer än någonsin, där vikten av att vara tillräckligt snabbfotad är ett måste.

Ett ord du hör mer än något annat i år är förmodligen digital transformation. Något som kräver både insikt, ledarskap och smidig teknik. Arbetar du med digital transformation från horisonten IT, behöver du plattformar byggda utifrån en grundfilosofi att allting kan komma att förändras. En flexibel IT-arkitektur gör att du blixtsnabbt kan dra fördelar av de förändringar och trender som uppstår på marknaden. Att kunna ifrågasätta och revidera på kortast möjliga tid är ett måste.

Planera för innovation

De ledande företagen inom digital utveckling planerar för innovation. Google arbetar t.ex. efter 70/20/10-modellen där 70 procent handlar om kärnverksamhet, 20 procent om förbättringsinnovation och där hela 10 procent ägnas helt åt nya idéer. Utan att veta ifall de nya idéerna har någon säker framtid håller sig Google till planen. Tydligheten i deras upplägg skapar drivkraft, något som väcker intresse på utsidan och delaktighet på insidan. För RedBridge är vägen till ständig innovation snabb och säker applikationsutveckling.

Så får du försprånget

Tar det lång tid att rulla ut ny funktionalitet? Har du problem att kontinuerligt göra ändringar och utöka kapaciteten? Det är här öppna standarder och APIer i molnet gör stor skillnad. Containrar, agil utveckling och löpande driftsättning är lösningar du bör ha för att kunna förbättra, komplettera och utveckla. Med programvaror som OpenShift och Docker-containrar kan du testa, lära och justera. För ju snabbare du får ut de nya applikationer som ger din verksamhet ett försprång gentemot konkurrenterna desto bättre. Innovation kräver stödprocesser och infrastrukturer som gör det enkelt att utveckla och anpassa nya lösningar.

Molntjänster säkrar utvecklingsprocessen

Med applikationsutveckling och serverkapacitet i molnet kan du göra kontinuerliga förändringar. Du kan jobba i små steg och driftsätta ofta. Med DevOps får du en agil, effektiv och samverkande utvecklings- och driftsmiljö med en automatiserad leveranscykel för dina applikationer. När du får ut applikationer snabbare, kan göra löpande ändringar och utöka kapaciteten minimeras också risken för stora eller oväntade kvalitetsproblem. Våra tjänster för applikationsutveckling (Apps) och serverkapacitet (Compute) kan enkelt integreras med varandra och med din miljö.

Organisera för att leverera

Börja med att ställa dig frågan hur du bäst kan organisera dig för att skapa innovation genom en effektiv och lönsam livscykel för dina applikationer. Identifiera den kompetens som behövs samt hur processer för infrastruktur och utveckling bäst kan koordineras och optimeras. Med hjälp av DevOps kan du få en effektiv och samverkande utvecklings- och driftsprocess med hög kvalitet samt en kontinuerlig och automatiserad leveranscykel för dina applikationer.

RedBridge väl fungerande modell för utveckling och drift av applikationer utmanar traditionella lösningar. Kontakta oss så hjälper vi dig få försprång på marknaden med hjälp av innovation.