Containrar får skeppet snabbare i hamn

(RedBridge)

Applikationer blir allt komplexare och kraven på dess funktioner ökar ständigt från användare. Det är viktigare än någonsin för verksamheter att snabbt och smidigt kunna rulla ut attraktiva tjänster för att undvika ett sjunkande skepp.

drift

Vi tipsar hur containrar, tillsammans med tekniker som Docker, kan förenkla och snabba på din applikationsutveckling så att du bättre kan svara på nya krav från verksamheten och marknaden.

Dagligen träffar vi e-handlare och andra organisationer med affärskritiska webbapplikationer vars kunder ser sig om efter alternativa webbtjänster som bättre möter deras krav på en digital användarupplevelse. Svårigheterna att vinna kundernas förtroende beror ofta på att:

 • utveckling, test och leverans av kod sker i en heterogen systemmiljö med effekter som kvalitetsproblem i applikationerna och tid som går till att hantera olika miljöer istället för att utveckla.
 • kod utvecklas i en systemmiljö med en uppsättning av operativsystem och databaser för att sedan testas, driftsättas och köras i miljöer med andra konfigurationer vilket ger en ineffektiv produktlivscykel.
 • utvecklings- och produktionsmiljön är trög med tunga utvecklingsprojekt som kräver stora investeringar i infrastruktur, kompetens och underhåll.
 • överblick och samarbete från utveckling till leverans av färdig applikation saknas vilket leder till prestandaproblem, lösningar som tar lång tid att rulla ut och som sällan uppdateras.

Navigera din digitala affär smart

Gartner rankar den framväxande teknologin containrar som en av de tio främsta trenderna av strategisk betydelse för verksamheter under 2016. I en värld som kännetecknas av digitalisering och automatisering kan containrar hjälpa dig att snabbare och smidigare utveckla, testa, leverera och köra kod till hög kvalitet. Liksom Gartner är vår erfarenhet att verksamheter kan möta användarnas krav på innovativa webbtjänster med hjälp av en agil och kontinuerlig utvecklingsprocess likt denna.

Styrning och fart med Docker

Varje applikation körs isolerat från infrastrukturen i en container som drar nytta av infrastrukturens operativsystem, databas med mera. Applikationen och dess beroenden är inkapslad i containern Docker som enkelt och säkert kan flyttas mellan och köras på vilken server som helst - i molnet, datacentret, en virtuell eller fysisk server samt PCn. Processen, som kan liknas med hur standardiserade containrar lastas på och flyttas mellan olika transportmedel, gör att du bland annat:

 • får en kostnadseffektiv produktlivscykel för din applikation.
 • får en testmiljö för din applikation som är identisk med din produktionsmiljö.
 • slipper skriva applikationer för olika systemmiljöer.
 • kan rulla ut tjänster, uppdatera och skala dem på ett par sekunder.
 • kan sänka kostnaden och öka utnyttjandegraden för dina IT-resurser.
 • får bättre överblick över hela din applikationsmiljö.
 • ökar samarbetet mellan drift och utveckling.
 • kan fokusera på innovation istället för administration.

RedBridge hjälper dig staka ut kursen

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig att styra ditt skepp dit du vill? Vi träffas gärna för att se hur vi kan hjälpa dig att ligga steget före konkurrenterna genom att möta användarnas behov snabbare, smidigare och smartare.