Gör du allt själv riskerar du att vissna - frigör IT-resurser och få blomstrande affärer

(Jonas Larson)
drift

Vad finns det för likheter mellan bonsaiträd och IT-drift? En hel del. Båda är konststycken som kräver vård och omsorg för att kunna överleva. Och de måste formas för att kunna erbjuda en positiv upplevelse. Att blomstra kan däremot vara svårt med begränsade resurser, något som kan lösas genom att lägga ut driften och istället fokusera på att växa din verksamhet.

Framgångsrika entreprenörer och innovativa ledare har skapat sig en djup förståelse kring sin organisations styrkor, förmågor och möjligheter som de använder för att utvecklas. De vet att i en digital värld krävs effektiva och smarta sätt att vinna kundernas förtroende. Istället för att göra allt själva, som ofta leder till stagnation, tar de hjälp kring specifika uppgifter utanför sin kärnverksamhet som andra kan göra effektivare och bättre. På så sätt får de resurser över till att driva sin organisation framåt och skapa konkurrensfördelar.

Vi ger 7 tips på konsten att nå hit tillsammans med två kundexempel.

E-handlare som kan konsten att blomma

Matbutiken Mathem och klockföretaget Daniel Wellington har vänt fokus från underhåll av IT till utveckling av sin affär med oss på RedBridge som deras driftspartner. Tidigare gick IT-resurserna åt till att hantera prestandaproblem, överallokering av resurser eller kvalitetsproblem vid tröga utvecklings- och releaseprojektprocesser. Nu har de fått en stabil och skalbar driftsmiljö, tillsammans med en smidig utvecklingsprocess, som gör det möjligt för dem att konkurrera på nya villkor. De anpassar sig nu smidigt efter marknadens krav och de utvecklar, testar och rullar snabbt ut nya produkter och tjänster på nya marknader. Läs gärna mer om hur vi hjälpt Mathem och Daniel Wellington att växa.

drift

7 tips på konsten att trimma affären

När du ska välja driftspartner är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer för att få ut det bästa ur samarbetet:

  1. Utvärdera vad som är din kärnverksamhet och vilka resurser som kan frigöras och förstärk med externt stöd. Behövs all kompetens inom lösningen som t.ex. hela programstacken (OS, middleware och databas) eller kan den läggas ut och därmed underhållas effektivare?
  2. Titta på mer än enbart pris för att kunna få en så hållbar och konkurrenskraftig drifts- och utvecklingsmiljö som möjligt.
  3. Säkerställ en utvecklings- och driftsmiljö med stöd av DevOps, som möjliggör kontinuerliga förbättringar av din lösning utan att verksamheten störs.
  4. Välj en samarbetspartner som snabbt kan sätta upp en driftsmiljö och hjälpa dig att snabbt komma igång med dina lösningar.
  5. För att dina lösningar ska kunna fungera så bra som möjligt på kort och lång sikt, välj en proaktiv och flexibel partner.
  6. Lås inte in dig i avtal eller proprietära teknologier. Det kan bli dyrt och begränsar kreativiteten och förmågan att anpassa sig efter marknadens krav.
  7. Se till att inte bli utestängd från plattformen utan välj en leverantör som är öppen och transparent. Det lägger grunden till ett nära och väl fungerande samarbete som hanterar såväl utmaningar som drar nytta av möjligheter.

Vill du träffas för att se hur vi kan vässa din IT-affär? Våra genier har fingertoppskänsla och vi kan konsten att trimma och växa digitala affärer.

Genial IT som tjänst

RedBridge tillhandahåller flexibla driftstjänster utifrån dina behov, antingen serverkapacitet och applikationsutveckling som tjänst i molnet (Compute och Apps) eller helhetslösning för drift av dina applikationer som managed services (Premium). Vill du lära dig mer om våra driftstjänster? Besök gärna redbridge.se eller kontakta oss på 08 - 588 990 10.