Konkurrera och väx med molnet

(Jonas Larson)
drift

Små aktörer utmanar stora spelare i den digitala ekonomin genom att agera på förändringar snabbare och effektivare. Förmågan att snabbt rulla ut nya produkter, expandera på nya marknader och utveckla nya affärsmodeller gör att startups snabbt skapar konkurrensfördelar med molnet. Även bland stora spelare är ledarna de som är smidiga och innovativa. Hur går du från status quo till tillväxt med hjälp av molntjänster?

I en färsk rapport* från analytikerna Frost & Sullivan skapar 81 % av 1500 toppchefer i världen konkurrensfördelar med hjälp av molnet. Här delar vi på RedBridge med oss hur vi hjälper kunder i Sverige bli mer konkurrenskraftiga, lyfta och växa med hjälp av molnet.

Vinna eller förlora kundernas förtroende?

Dagens användare i den digitala världen har höga krav på snabba, tillgängliga, relevanta och inte minst personifierade produkter och tjänster. Tjänsterna förväntas finnas när och där han eller hon själv så önskar, tvärs över alla mobila och digitala kontaktytor. Det ställer höga krav på verksamheter som bedriver affärer på nätet, exempelvis e-handlare.

För att vinna kundernas förtroende krävs webbsajter och applikationer som fungerar dygnet runt utan avbrott och långa svarstider, samtidigt som de är dimensionerade för en varierad volymtrafik under året för olika marknader. En skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur- och utvecklingsmiljö i molnet hjälper dig att presentera kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga tjänster och erbjudanden i god tid före konkurrenterna.

7 sätt att skala för bättre kundupplevelse

Här är några exempel på hur RedBridge hjälper olika kunder att hantera föränderliga utvecklings- och kapacitetskrav med hjälp av våra molntjänster:

Växa i takt med ökad trafik

En lokal accessoarbutik på nätet som vi samarbetar med har fått en global räckvidd med hjälp av molnet. Genom att kapaciteten skalar upp i takt med ökat antal användare förbättras tillgängligheten på nya marknader. De slipper höga kostnader i outnyttjad kapacitet och betalar istället för användning när kapacitet utökas efter tillväxt i trafik.

Utöka kapacitet tillfälligt

När en klädbutik släppte en ny klädkollektion anpassade vi kapaciteten på sajten för att möta en tillfällig ökad efterfrågan. Istället för att överallokera resurser över hela året kan du utöka kapaciteten tillfälligt för att hantera en kortvarig stigande trafik.

Öka tillgänglighet för planerade aktiviteter

I samband med en insamling under ett tv-program kunde vår kund, en hjälporganisation, hantera 10 gånger fler besökare som ville anmäla sig som fadder på deras hemsida. Detta genom att kapaciteten var anpassad för att hantera en förväntad kraftig belastning för en viss aktivitet.

Säkra tillgänglighet vid oförutsedd hög trafik

Med vår infrastrukturtjänst kan plötslig oförutsedd hög trafik på din sajt hanteras genom att trafiken fördelas på flera noder. Det gör att du alltid kan känna dig trygg vid högre belastning än väntat.

Testa och släng applikationer

Utveckla enkelt och billigt en mockup av hur en lösning kan se ut. När du testat prototypen och inte längre behöver den så slänger du den. På så sätt kan du snabbt få tillgång till en testmiljö som du kan skala efter behov och slipper binda upp kapital i stora utvecklingsmiljöer.

Anpassa kapacitet för oregelbunden användning

Att få enkel tillgång till kapacitet kan vara värdefullt när man t.ex. bygger en applikation som man behöver testa vid ett flertal tillfällen för olika situationer under en utvecklingsprocess.

Utveckla skalbara applikationer snabbt

Du kan skala din applikation så att den kan reagera på förändringar i trafikvolym genom att automatisk allokera nya resurser efter behov. Genom att snabbt kunna få ut moderna och tillgängliga tjänster slipper du användare som ser sig om efter andra alternativ.

Betala för användning och skapa innovation

Med våra molntjänster Compute för serverkapacitet (IaaS) och applikationsplattformen RedBridgeApps (PaaS) betalar du bara per timme för det du använder. Du slipper växande drifts- och utvecklingskostnader och resursslöseri med egna system. Istället kan du frigöra resurser till innovation för att vinna kundernas förtroende.

* Rapport från Frost & Sullivan: Disrupt, collapse, transform – The role of cloud computing in industry transformation.