Uppfinn istället för underhåll

(Jonas Larson)

- Vinn matchen mellan utvecklarna och IT-chefen med hjälp av molnet

De flesta utvecklare älskar molnet. Det gör deras jobb enkelt och kreativt. Dessutom hjälper molnet dem att tillföra ett större värde för verksamheten jämfört med att utveckla, testa och köra applikationer i egen traditionell servermiljö. Samtidigt svettas IT-chefer när kontrollen över IT-miljön minskar med molnets intåg och när kraven på att göra mer med mindre ökar.

Möt vårt geni Claude i molnlabbet. I filmen ovan ger han formeln för hur bägge sidor går ur ronden som vinnare med hjälp av samarbete kring molnet.

Utvecklare förväntar sig mycket mer

Möjligheterna med molnet är ett riktmärke för vad utvecklare kräver och förväntar sig i sitt arbete med exempelvis utvecklingsmiljön, tester och lanseringar av applikationer. Molnet erbjuder snabb tillgång till resurser, hög produktivitet och kostnadseffektivitet vilket gör att kraven från olika affärsenheter smidigt kan mötas. En utvecklingsmiljö som inte kan leverera detta förkastas direkt av utvecklarna.

IT-chefen brottas med ökade krav från verksamheten

Att bygga upp och underhålla sin egen IT-infrastruktur kräver mycket resurser i form av tid och pengar. När teknologin på marknaden utvecklas i snabbare takt än vad IT-avdelningen klarar att hänga med i, blir såväl IT-miljö som kompetenser snabbt gamla. Det innebär större risker för driftstopp och leveransproblem. Samtidigt ökar kraven internt och från kunder på innovativa tjänster som helst skulle vara tillgängliga igår. Detta är ett svårt dilemma för IT-chefen men kraven går att leva upp till med hjälp av molnet.

Vinn matchen tillsammans

Istället för att brottas med att lösa problem och lägga resurser på egen infrastruktur bör IT-chefen möta utvecklarnas förväntningar på snabbhet och flexibilitet. Vi ger tips på hur bägge parter kan driva utveckling av tjänster på ett kostnadseffektivt och innovativt sätt med hjälp av molnet.

3 tips till utvecklare:

  • Molnet är en del av din applikation. Använd de standardiserade tjänster som följer med.
  • Använd möjligheten att billigt och enkelt göra tester. Starta nya instanser och släng dem när de inte behövs längre.
  • Starta nya instanser vid uppgraderingar och släng sedan de gamla.

3 tips till IT-chefen:

  • Utred möjligheterna med molntjänster.
  • Bind inte onödigt kapital i den egna IT-verksamheten.
  • Möt utvecklarnas förväntningar och ge klara riktlinjer för hur molnet kan användas.