Att göra allt själv är dyrt - formeln för lönsam IT är molnet

(Jonas Larson)
drift

"Själv är bäste dräng" känns förlegat. Det kostar helt enkelt mer än det smakar att äga och göra allt själv. Det gäller allt ifrån att bygga hus till att serva bilen. Och inte minst gäller det egna servrar. Nej, formeln för lönsam IT är samarbeten med fokus på var och ens kärnverksamhet, det man är bäst på helt enkelt. Med molnet slipper du göra allt själv! Du får istället tid och pengar över till utveckling som gynnar både din verksamhet och dina kunder.

Det kan stå dig dyrt att halka efter med egna servrar

Många verksamheter sliter med den tröga och stela processen att sätta upp egna servrar och utvecklingsmiljöer. Det kan ta flera månader innan systemen äntligen är på plats och kan användas. Systemen ska utvärderas, köpas in, levereras och konfigureras innan de kan tas i bruk. Det ger en onödigt trög och stel miljö som gör att du ligger steget efter.

När förändringsvindarna blåser kan inte rätt tjänster och produkter levereras i tid när den gamla miljön inte längre räcker till eller snabbt kan anpassa sig efter nya krav och möjligheter. Vid driftsstopp i den egna miljön läggs dessutom tid och pengar på att lösa problem istället för att stötta affären. Spiralen fortsätter när ny kapacitet, för exempelvis nya utvecklingsprojekt, måste köpas in och när IT-miljön kräver tillgänglig personal med rätt kompetens. Kostnaderna eskalerar och kapitalet binds i en miljö som det tar flera år innan du ser avkastningen på!

Bli uppfinnaren och ta ledningen med hjälp av molnet

Med servrar i molnet kapar du processen att äga, använda och underhålla din infrastruktur från ett par månader till bara några minuter. Du slipper bry dig om strul med egna servrar och att ständigt hålla dig à jour med den senaste teknologin. Istället kan du lägga energi och resurser på att bli morgondagens uppfinnare. Med en flexibel miljö kan du exempelvis snabbt sätta upp utvecklingsmiljöer och realisera innovations- och affärsmöjligheter. Du kan uppfinna och erbjuda de produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden i god tid före konkurrenterna.

Vi har den geniala formeln för lönsam IT

Formeln från våra framgångsrika driftsåtaganden har vi automatiserat i molntjänsten Cloud Services. Du betalar bara för användningen av kapaciteten och ser lönsamhet direkt. Våra datorhallar finns i Sverige och ger dig trygghet när data och trafik stannar i landet. Du slipper driftsstopp, får hög tillgänglighet till moderna utvecklingsmiljöer och garanteras den serverkapacitet och prestanda du behöver för att kunna leverera när det gäller. Och inte minst finns våra lokala specialister tillgängliga för dig när du behöver support och affärsstöd för att kunna växa.