Big Data kräver prisvärd kostym i stretch för lagring och tillväxt

(Jonas Larson)
drift

Hela 90 % av världens data har skapats de senaste två åren. Varje dag skapas ca 2,3 miljarder GB data (2,5 quintillion bytes) i världen och man räknar att 43 GB miljarder GB data (40 zettabytes) skapas 2020. Det ställer ökade krav på kostnadseffektiv datalagring och hög tillgänglighet av data för de verksamheter som vill växa i takt med datatillväxten. Molntjänster för datalagring gör att din verksamhet bättre kan möta den egna verksamhetens krav och marknadens förväntningar, idag och imorgon.

Dyr och trång Armanikostym – slår ner på tillväxttakten

I takt med att informationsmängden ökar svettas IT-verksamheter med stigande kostnader för datahantering. Nya system köps in vilket kräver både mer tid i administration och att hålla sig à jour med den senaste tekniken. Tillgänglighet och prestanda sviker och det är svårt att skala upp och utnyttja de nya möjligheter som datat ger. Vill du slippa tänka på hur datat ska lagras, om det är säkert eller om det finns tillräckligt med lagringsutrymme? Och hur skenande kostnader ska hanteras?

Smidig kompressionskostym – gör att du kan accelerera

Med RedBride tjänst för datalagring i molnet kan du enkelt och säkert lagra data för backup och arkivering av kritiskt data, statiskt innehåll från webbsiter mm vare sig det gäller långtidslagring eller tillfällig lagring. Vi ger dig en snabb, tillgänglig och kostnadseffektiv lagringstjänst som smidigt kan skalas upp efter ökade lagringsbehov. Med vår redundanta molntjänst kan du dessutom sova gott om natten och slippa oroa dig för att din egna dyra kostym för datalagring går sönder, med data som går förlorat.

Istället för att lägga tid på hur data ska lagras kan du med vår hjälp frigöra tid till att bättre hantera och dra nytta av informationsexplosionen för att stärka din position på marknaden.