Puppet grundkurs 3 dagar den 15/6 till 17/6

(Jonas Feist)

Introduktion

I Puppet grundkurs lär vi ut hur man på ett strukturerat sätt hantera en infrastruktur genom att automatisera manuella rutiner.

Kursen ger en inblick i Puppets inbyggda deklarativa språk som är grunden för att kunna skriva manifest som beskriver ett tillstånd.

Vi kombinerar föreläsning med relevanta verkliga problem med praktiska övningar under 3 dagar.

Innehåll

Kursen består av teori och praktiska övningar.

 • Kapitel 1. Introduktion: Historia, Grundprinciper & dataflöden
 • Kapitel 2. Installation: Installation, konfiguration, certfikatshantering
 • Kapitel 3. Verktyg: Puppet radkommandon, Facter
 • Kapitel 4. Puppet DSL: Strukturer och resurser. Manifest, basresurser och filstrukturer
 • Kapitel 5. Puppet DSL: fortsättning. Noddefinitioner, metaresurser, resursrelationer
 • Kapitel 6. Avancerad Puppet DSL: Variabler, listor, vilkorsuttryck
 • Kapitel 7. Defined Resource Types: Defined Resource Types/Defined types
 • Kapitel 8. Avancerade klasser: Parameterisering, arv, Hiera
 • Kapitel 9. Puppet Forge: Installera moduler, skapa moduler
 • Kapitel 10. Roller och profiler: En introduktion till ”roles and profiles”

Datum

15/6 till 17/6 med start kl 9.00 och beräknas sluta 17.00 varje dag.

Plats

Utbildning sker i Trust-IT Sweden AB lokaler på Solna Torg 3. Tunnelbana till Solna Centrum. Max 8 elever.

Anmälan

Anmälan sker senast den 10/5-2016 till jonas.feist@redbridge.se

Instruktör

Instruktör från RedBridge AB

Språk

Denna kurs genomförs på svenska.

Elever

Datorer finns på plats för varje elev.

Övrigt

 • Kursmaterial ingår
 • Lunch ingår

Priset är 15 750 per deltagare för 3 dagar.