Integritetspolicy

 

Personuppgiftshantering är viktigt för oss. Om du inte har gett ditt samtycke kommer vi aldrig att dela din information med någon utanför RedBridge för användning i marknadsföringssyfte.

Du kan när som helst avskriva din prenumeration av utskick från oss.

Vi försäkrar dig om att du har kontrollen över din information och att du kan be oss att sluta använda den när som helst.

Vi kommer alltid att följa dina preferenser vad gäller vår kommunikation till dig.

Vårt syfte med att samla och analysera din information är endast för att kommunicera med dig mer effektivt, förbättra vår service och försäkra oss om att du får den bästa möjliga upplevelsen av våra produkter och tjänster.

Din information lagras och förvaras på ett säkert sätt.

Vi kommer alltid att följa dataskyddsförordningen (GDPR) och all annan tillämplig lagstiftning.