Vad kan distansarbete lära oss om innovation?

 

Det är svårt att säga något med säkerhet om hur rådande pandemi kommer att påverka företag och ekonomin i stort. Något som dock är säkert är att utsikten för många företag har försämrats och att det är en lång väg tillbaka. Vad är då vägen framåt? Till en viss nivå går det att optimera och göra mindre förbättringar för att öka effektivitet och lönsamhet, men för att överleva på sikt och frodas krävs det att man som företag tillför värde. Detta görs genom att hitta sätt att göra saker bättre eller genom att göra nya saker - alltså genom att innovera. Många pekar åt samma håll, nämligen att vi behöver accelerera oss ur krisen.

Vi ser en tydlig trend där teknologiföretag väljer att erbjuda möjligheten för anställda att arbeta på distans tillsvidare eller en under en längre period, exempel inkluderar Twitter, Facebook och Spotify. Att få distansarbete att fungera är inte helt enkelt, men det finns en gemenskap som länge har haft det som en självklar del i sin kultur och har vid det här laget förädlat det till en konstform, folk som sysslar med open source. Vad mer har open source communityt listat ut genom alla år av innovation och distansarbete? Detta är faktiskt något som studerats en hel del, och redan för tjugo år sedan myntade Tim O’Reilly uttrycket “Inner Source”, som kokar ner arbetssätten och principerna inom open source, med syfte att applicera dem på fler organisationer.

Vad är Inner Source?

De tre viktigaste delarna för att dra fördel av sättet open source projekt struktureras kan kokas ner till följande punkter.

  • Open Collaboration: samarbete som överskrider gränserna för interna arbetsgrupper, företag och nationer. Utvecklare delar sitt arbete med en bred publik och inte bara med en chef eller ett team. Alla är välkomna och beslut baseras på arbetets meriter och inte hierarkier.
  • Open Communication: Alla som arbetar på projektet är i samma lag, och delar all information öppet och fullständigt så att nya personer enkelt kan sätta sig in i historiken och bidra effektivt.
  • Quality Assurance: genom att separera utvecklingen och kvalitetskontroll säkras kvaliteten på den koden som sedan används i projektet. Detta innebär att det är andra  personer som granskar koden än dem som har skrivit den.

En öppnare värld

IDC visar i en rapport från maj ett ökat intresse för open source hos många företag. Förklaringen är delvis ett ökat fokus på kostnadseffektivitet, men även för att open source erkänns som en drivkraft för innovation. Som följd av detta beskrivs hur fler företag kommer att utveckla egna lösningar och även till större del distribuera dem vidare. För att göra detta krävs att sättet man utvecklar mjukvara förändras. Eftersom att det finns en uppsjö av intressanta idéer och projekt bland miljontals open source projekt, är det en naturlig plats att hitta inspiration och byggklossar för egna projekt.

Rapporten beskriver också hur innovationskulturen är något som hänger på hur organisationen är uppsatt och vilka verktyg som finns på plats för att främja just det som motsvarar nyckeldelarna av inner source. Det är med andra ord inte en ny idé att lära sig från de som arbetar med open source, men även om konceptet funnits en tid har genomslaget inte varit så stort ännu. I en artikel i Harvard Business Review med titeln Why Now Is the Time for “Open Innovation" menar författarna att det finns en utbredd ambition hos många företag att anamma ett mer distribuerat och öppet sätt att frambringa innovativa projekt, men att det hos många bara är en ambition.

I den bästa av världar kan nuvarande pandemi bli en positiv knuff i baken för de med ambitionen att etablera bättre ramverk och arbetssätt för att främja innovation. Därför bör vi inte sikta på att ta oss tillbaka till ett normaltillstånd så fort som möjligt, utan att våga skapa en ny och ännu mer öppen miljö där bra idéer får spridning och gehör, oavsett varifrån de kommer. Likt mottot från den välnärda kocken Gusteau från Pixars Ratatouille lyder, “anyone can cook [code], but only the fearless can be great”.

Relaterade artiklar

Introduktion till Kubernetes och Containerteknologi

Nyhetsbrev
Välj bland 4 resurser att ladda ner på området containerteknologi och multi-cloud.

RedBridge går samman med Binero

Nyhetsbrev
Pressrelease
För att skapa ett komplett erbjudande inom digital infrastruktur och modern applikationsutveckling.