FRUKOSTSEMINARIUM TORSDAG 3 MAJ

(Per Jönulv)

Frukostseminarium om containerplattformen OpenShift

VÄLKOMMEN

Tack för din anmälan!

Detta är en bekräftelse på att du har anmält dig till frukostseminarium om containerplattformen OpenShift torsdag 3 maj kl. 8.30-10.30.

Plats Kista Science Tower, Färögatan 33

Vänligen, teamet på RedBridge