Varför så slapp inställning för licenshantering av programvaror?

Den som har det yttersta ansvaret i en organisation för licenser är faktiskt VD eller generaldirektör.

Med all säkerhet känner de inte till begreppet programvarulicenser eller sitt ansvar. Om de känner till begreppet så kittlar inte området särskilt mycket.  Möjligtvis lyssnar de när ekonomidirektören kallar till möte för att diskutera ...

more >>