Kubernetes FTW @RBC!

Kubernetes är Google-projekt för att hantera microservices som kontainrar på ett enkelt men kraftfullt sätt. Kuberenetes är API-drivet med en (eller flera) masters som hanterar orkestreringsanrop, genom kubernetes-api server.

På mastern finns även en replication controller. Dess enda syfte är att se till den redundans som services skall ha är ...

more >>