Kubernetes FTW @RBC!

Kubernetes är Google-projekt för att hantera microservices som kontainrar på ett enkelt men kraftfullt sätt. Kuberenetes är API-drivet med en (eller flera) masters som hanterar orkestreringsanrop, genom kubernetes-api server.

På mastern finns även en replication controller. Dess enda syfte är att se till den redundans som services skall ha är ...

more >>

CoreOS + Docker + RedBridge Cloud = Yeah!

CoreOS är en ny Linuxdistribution speciellt framtagen för att köra Linux containers. CoreOS i sig är väldigt enkel och innehåller egentligen endast vad som behövs för att köra Linux containers – antingen som Docker eller Rkt. Tanken är att man startar CoreOS och alla tjänster man sedan behöver körs som containers ...

more >>

Nya templates i RedBridge Cloud

Nu finns det nya templates tillgängliga i RedBridge Cloud, Ubuntu 14.04 LTS, CentOS 6.5 samt CoreOS Beta 324.5.

Samtliga templates finns i 20GB och 100GB varianter och har stöd för Cloud-Init via user-data.

Ubuntu 14.04 LTS är Ubuntu's senaste long term release med support fram ...

more >>