Nya templates i RedBridge Cloud

(Magnus Bengtsson)

Nu finns det nya templates tillgängliga i RedBridge Cloud, Ubuntu 14.04 LTS, CentOS 6.5 samt CoreOS Beta 324.5.

Samtliga templates finns i 20GB och 100GB varianter och har stöd för Cloud-Init via user-data.

Ubuntu 14.04 LTS är Ubuntu's senaste long term release med support fram till April 2019.

CoreOS beta 324.5 är CoreOS senaste betaversion. CoreOS är ett linuxbaserat system gjort för att klustra container tjänster baserade på Docker. Med CoreOS kan du snabbt komma igång med Docker och Linux Containers i RedBridge Cloud.

CentOS 6.5 är den senaste CentOS 6 releasen.