Om RedBridge

(Jonas Larson)

RedBridge Gruppen

Företaget startade verksamheten 2003 med visionen att hjälpa våra kunder att införa en kostnadseffektiv IT-miljö baserad på Open Source (Öppna Programvaror) produkter. Idag är Open Source produkter det självklara valet och finns inom alla delar av den Digitala Affären!

Idag arbetar vi med våra kunders Digitala Affär inom utveckling, infrastruktur och drift av kunders lösningar. Det kan vara utveckling av nya lösningar eller migrering av den befintliga IT miljön. Vårt mål är att använda Open Source produkter (t.ex. Linux, Jboss och PostgreSQL) men samtidigt tar vi hänsyn till den befintliga miljön där vi samverkar med de proprietära programvaror som t.ex. Oracle, Microsoft etc som kunden vill fortsätta använda.

Vi arbetar med produkter som ligger i den tekniska framkanten och där Open Source världen leder utvecklingen. Det kan t.ex. vara mobilutveckling, molntjänster och dataanalys. Vi använder även metoder som SCRUM, ITIL och DevOps för att effektivisera processerna.

RedBridge medarbetare har i snitt tio års erfarenhet av att hjälpa kunder att installera, konfigurera, administrera och förvalta sina operativsystem, applikationsservrar och databaser. Kunderna spänner från stora statliga myndigheter till startups. Vi arbetar aktivt med utbilda och certifiera våra medarbetare och deltaga i utvecklingen av Open Source världen.