Våra värderingar

(Jonas Larson)

Våra värderingar

RedBridge vision är att förändra IT marknaden. Vår utgångspunkt är att Öppna standarder och open source ger våra kunder större valfrihet idag och i framtiden. Vårt mål är att vara det ledande specialist- och driftsföretaget i Sverige inom open source. Det innebär att vi i första hand söker medarbetare med gedigen kompetens inom systemutveckling och infrastruktur som värdesätter en arbetsplats där teknisk specialistkompetens utvecklas och diskuteras mellan kollegor på daglig basis. Eftersom vi arbetar i stora systemmiljöer erfordras givetvis en förståelse för en mängd olika områden och produkter. Genom att analysera marknadens utveckling, förstå de branscher vi verkar i och anpassa vår kompetensutveckling strävar vi efter ständig utveckling och förbättring av den kompetens vi erbjuder våra kunder. Våra värderingar är grunden för vårt sätt att arbeta.

  • Förändring och Utveckling – Förändring och utveckling är en del av vår dagliga tillvaro. Vi har historiskt visat att vi arbetar aktivt med förändringar och kan snabbt anpassa oss efter nya förutsättningar. Våra konsulter har en erkänt hög teknisk kompetens som de ständigt utvecklar i krävande kunduppdrag, genom kompetensnätverk och utbildningar. Tillsammans utvecklar vi våra kunders affärer och bidrar till deras framgång.
  • Respekt och Gemenskap – RedBridge finns nära till hands för kunder, samarbetspartners och varandra, samtidigt som vi alltid håller det vi lovar. Alla på RedBridge ska känna en gemenskap vilket gör att vi tycker arbetet är kul, vi känner trivsel och sammanhållning.
  • Passion och Resultat - Allt det vi gör genomsyras av ett brinnande engagemang. Vi agerar utifrån en stark övertygelse om att förändra och förbättra, dock alltid med kundens bästa för ögonen. Kunder och samarbetspartners upplever starkt att vi aldrig ger oss förrän vi skapat verkliga förbättringar och konkreta värden för dem. Vi är lyhörda för kunders och samarbetspartners behov och förutsättningar, vilket ytterst leder till förbättringar för deras kunder.