Kammarkollegiet

(Jonas Larson)

Ramavtal med Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster 2014

Kammarkollegiet kom med det glädjande beskedet i början av 2015 att RedBridge AB tilldelats ett ramavtal inom området Grundläggande IT.

Avtalet gäller från 2015-05-06 till 2017-05-31. Avtalet löper under 24 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader till 2019-05-31. RedBridge är en av 6 leverantörer som valts ut som leverantör till Kammarkollegiet, inom ramavtalsområdet Grundläggande IT.

Den årliga omsättningen för ramavtalsområdet beräknas till 300 MSEK.

Det nu aktuella ramavtalet kommer att kunna användas av mer än 370 statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Därtill kommer mer än 200 kommuner och 21 landsting som lämnat fullmakt att kunna använda ramavtalet. Myndigheter har nu möjlighet att fortsätta avropa produkter och tjänster av RedBridge AB. Med det nya ramavtalet kommer RedBridge med sina partners kunna bibehålla den framgångsrika försäljningen till offentlig sektor med kostnadseffektiva tjänster.

"Genom avtalet kan vi erbjuda våra nya och befintliga kunder fortsatt konkurrenskraftiga lösningar. Detta möjliggör att vi även fortsättningsvis kommer att vara den absolut ledande leverantören inom Open Source området i Sverige", säger Jonas Feist, försäljningsdirektör på RedBridge AB.

Områden som omfattas av avtalet är: systemövervakning, loggning, installationsverktyg, batch-hantering, helpdesk-system, metakatalog, resurshantering,energimätning, antivirus, anti-spam, webbfiltrering, intrångsdetektion, säkerhetskopiering,brandvägg, kryptering, VPN, behörighet och åtkomst, terminalemulator, terminalserver,fjärråtkomst, installationsverktyg, distributionsverktyg, kataloglösning, utdelning och åtkomststyrning av filkataloger och skrivare, licenshantering (Software Asset Management), inventariesystem, databaser samt operativsystem.

Konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

Installation och konfiguration, Licensrådgivning, Migrering, Projektledning, Systemadministration, Systemutveckling, Test och Utbildning.

Länk till Kammarkollegiets webbplats för Grundläggande IT.

Takpriser för konsulter:

Kompetensnivå 3: 847 SEK

Kompetensnivå 4: 985 SEK

Kompetensnivå 5: 1280 SEK

För ytterligare information kontakta:Jonas Feist, Försäljningsdirektör RedBridge AB, mobil +46 (0)70 603 33 24 tel. +46 (0)8 588 990 12, jonas.feist@redbridge.se