Social kompetens och teknisk tyngd. Hur går de ihop?

 

Det finns en gammal nidbild av framför allt system- och mjukvaruutvecklare som går ut på att de skulle vara asociala tekniknördar, som hellre skickar ett IRC-meddelande än att prata med bordsgrannen. Den bilden smälte dock undan snabbt, när vi tog en pratstund med tre av RedBridge’s duktiga medarbetare. Det visade sig snabbt att det Robin Dagerfall, Hassan Nazar och Magnus Bengtsson  främst hade gemensamt var en stark social drivkraft och en talang för att skapa samarbete.

Humanist med teknik-känsla

Att Magnus Bengtsson skulle välja en karriär som utvecklare och container-arkitekt, var långt ifrån självklart. Han började som SO-lärare i Skärholmen och blev (självklart) snart IT-ansvarig på sin skola, där han snabbt blev mycket förtjust i den öppna Linux-miljön. Efter en tid insåg han att den bästa delen av arbetsdagen, var den delen när han fick jobba med utveckling i Linux, så det fick bli en heltidssysselsättning. Först inom Stockholms stad, sedan på RedBridge som konsult för att sedan börja på Bonnier News utvecklingsavdelning.  Sedan låg det nära till hands att återvända till konsultrollen på Redbridge. 

– Jag tror att tanken på OpenShift och samarbete lockade mig mer än själva tekniken när jag flyttade tillbaka till RedBridge, berättar Magnus. Jag tror även att min bakgrund inom humaniora ger mig lite andra ingångsvärden än den typiska utvecklaren. Det brukar bli så att jag funderar mer över vilka problem vi löser än över tekniken i sig, men även över hur man samarbetar bäst. Därför har DevOps-filosofin på RedBridge passat mig som handen i handsken!

– Nu när Open Source-lösningarna börjar dominera börjar fler dela med sig av det de gör inom organisationerna, så att silon börjar rivas, avslutar Magnus. På det sättet kan man se hur mycket teknik och organisation verkligen påverkar varandra när det fungerar som det ska.

Knäckare av tankenötter

Redan vid 25 års ålder har Hassan Nazar fått det minst sagt ansvarsfulla uppdraget att migrera private banking-servern hos Sveriges största affärsbank till en helt ny plattform. Att han redan har fått ett så stort förtroende kan delvis – men inte helt – förklaras av en naturlig fallenhet för problemlösning. 

– Redan i högstadiet var jag fascinerad av fysik, kemi och sådana ämnen där det gällde att lösa tankenötter, berättar Hassan. När jag sedan upptäckte programmering så var det självklart ännu mer tillfredsställande, eftersom det var mer konkret och eftersom man fick snabbare resultat. 

En annan stor anledning till Hassans framgångar är en fallenhet för samarbete och en mer organisatorisk approach till problemlösning.

– Att koordinera utvecklingsarbetet och utveckla teamet har varit ett stort läromoment för mig, avslutar Hassan, som trots sin ringa ålder redan har erfarenhet av såväl design som arkitektur.

Den sociala driften

Praktiken var det som lockade allra mest när Robin Dagerfall valde Nackademins utbildning inom Linux och nätverk. Att kunna kombinera en gedigen utbildning med att hjälpa människor och företag med deras teknikproblem i verkligheten, var exakt vad Robin ville ha. 

– Jag har haft flera olika typer av jobb efter utbildningen, berättar Robin. Det de alla har haft gemensamt är att de har krävt servicekänsla i nästan lika hög grad som teknisk kompetens.

Idag jobbar Robin med driftfrågor i RedBridge’s operations-team, som är en grupp kollegor med flera olika kompetenser och ett stort gemensamt teknikintresse. Tillsammans hjälper de dagligen kunder hos RedBridge att få den digitala vardagen att fungera. Bland annat med hjälp av verktyget Ansible, som hjälper kunderna att automatisera tidskrävande konfigurationer av IT-infrastrukturen. 

– En viktig egenskap för att fungera bra inom driften på RedBridge, är att vara en bra människokännare, avslutar Robin.

Relaterade artiklar

Introduktion till Kubernetes och Containerteknologi

Nyhetsbrev
Välj bland 4 resurser att ladda ner på området containerteknologi och multi-cloud.

RedBridge går samman med Binero

Nyhetsbrev
Pressrelease
För att skapa ett komplett erbjudande inom digital infrastruktur och modern applikationsutveckling.